Icarusgear.nl - Gebruikersvoorwaarden

Algemene Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 18 november 2013 van toepassing op ieder gebruik van de website Icarusgear.nl of Icarusgear.com. Beide websites worden in deze Gebruikersvoorwaarden aangeduid met Icarusgear.nl, of met 'de website'.

Door het bezoeken van Icarusgear.nl ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Icarusgear.nl kan deze Gebruiksvoorwaarden met enige regelmatig actualiseren of wijzigen.

1. Privacybeleid

Door het gebruik van de website stem je in met het Privacybeleid van Icarusgear.nl.

2. Veilig motorrijden begint bij jezelf

Het dragen van geschikte motorkleding kan nooit garanderen dat letsel wordt voorkomen, maar wel de kans op letsel reduceren. Deze website besteedt uitsluitend aandacht aan veiligheidsaspecten van motorkleding, maar goede motorbeheersing, anticiperen in het verkeer, verantwoord rijgedrag en motoronderhoud zijn minstens zo belangrijk. Ook goede kleding maakt je niet onsterfelijk.

3. Niet toegestaan gebruik van de website

Het is niet toegestaan delen van deze website te kopiëren, te reproduceren of te wijzigen. De website naam, layout en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik voor vragen of twijfel over (on)geoorloofd gebruik het contactformulier.

4. Klachten over auteursrecht

Meld misbruik of vermoeden van inbreuk op auteursrechten via het contactformulier.

5. Icarusgear.nl is niet aansprakelijk voor onvolledige weergave van feiten of fouten

Ondanks hard werk, studie en navraag kan het voorkomen dat je informatie op deze website aantreft die onvolledig of foutief is. Het gebruik van deze website is volledig voor eigen risico. Icarusgear.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade, direct dan wel indirect, door het gebruik van deze website. Zie je iets wat niet (helemaal) klopt? Meld dat dan via het contactformulier.

6. Geen commercieel belang bij voorbeeldlinks

Icarusgear.nl heeft geen commercieel belang bij voorbeeldlinks naar externe websites van fabrikanten die een qua veiligheid vermeldingswaardig kledingsstuk in het assortiment hebben.

7. Banners

In aangewezen vakken op de website, aangeduid met ('advertentie'), kunnen een beperkt aantal banners van derde partijen worden geplaatst om de continuiteit van Icarusgear.nl te garanderen, en onderhoud te financieren.

8. Geen garantie

Het foutloos functioneren van Icarusgear.nl kan niet worden gegarandeerd, noch een continue en/ of veilige toegang tot de pagina's van de website.

Disclaimer: goede motorkleding kan nooit garanderen dat letsel bij een ongeval wordt voorkomen, maar wel de kans op letsel verkleinen. Het gebruik van deze website is voor eigen risico.