Icarusgear
Dress up for the occasion

Algemene Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 18 november 2013 van toepassing op ieder gebruik van de website Icarusgear.nl of Icarusgear.com. Beide websites worden in deze Gebruikersvoorwaarden aangeduid met Icarusgear.nl, of met 'de website'. Door het bezoeken van Icarusgear.nl ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Icarusgear.nl kan deze Gebruiksvoorwaarden met enige regelmaat actualiseren of wijzigen.

1. Privacybeleid

Door het gebruik van de website stem je in met het Privacybeleid van Icarusgear.nl.

2. Veilig motorrijden begint bij jezelf

Het dragen van geschikte motorkleding kan de kans op letsel reduceren, maar zeker niet in alle gevallen voorkomen. Deze website besteedt uitsluitend aandacht aan veiligheidsaspecten van motorkleding, maar goede motorbeheersing, anticiperen in het verkeer, verantwoord rijgedrag naar eigen kunnen en ervaring, en motoronderhoud zijn minstens zo belangrijk. Ook goede kleding maakt je niet onsterfelijk.

3. Niet toegestaan gebruik van de website

Het is niet toegestaan delen van deze website te kopiëren, te reproduceren of te wijzigen. De website naam, layout en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Neem voor vragen of twijfel over (on)geoorloofd gebruik contact op via het contactformulier op de website.

4. Klachten over auteursrecht

Meld misbruik of vermoeden van inbreuk op auteursrechten via het contactformulier.

5. Icarusgear.nl is niet aansprakelijk voor onvolledige weergave van feiten of fouten

Ondanks hard werk, studie en navraag kan het voorkomen dat je informatie op deze website aantreft die onvolledig, verouderd of foutief is. Het gebruik van deze website is volledig voor eigen risico. Icarusgear.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade, direct dan wel indirect, door het gebruik van deze website. Zie je iets wat niet (helemaal) klopt? Meld dat dan via het contactformulier.

6. Links naar externe websites

Icarusgear.nl heeft geen commercieel belang bij voorbeeldlinks naar externe websites van fabrikanten of organisaties.

7. Banners
Op aangewezen plaatsen op de website, aangeduid met ('advertentie'), kunnen advertentiebanners van derde partijen worden getoond om de continuiteit van Icarusgear.nl te garanderen, en onderhoud te financieren.

8. Geen garantie
Het foutloos functioneren van Icarusgear.nl kan niet worden gegarandeerd, noch een continue en/ of veilige toegang tot de pagina's van de website.